Home

Training Services

  • บริการรับฝึกสุนัข หรือสอนสุนัขให้ปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเจ้าของและครอบครัว

– เลือกเรียนได้ทั้งแบบประจำ(Boarding) หรือ Team Work –
(พิเศษ! นักเรียนประจำพร้อมนอนห้องแอร์เพื่อคลายความร้อน)

สนใจติดต่อสอบถาม Tel : 08-3757-9110

– Dog Training Private School –
Accpet only few dog student per class for more sufficient.
E-mail Us for more information

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หลักสูตรมาตรฐานBasic Obedienceใช้เวลาเรียนเพียง 2 เดือน

นักเรียนประจำ(Boarding) เรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ได้แก่ “นั่ง”,”หมอบ”,”คอย”,เดินในสายจูง, “ไม่” ฯ
รวมการปรับพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น กระโจนใส่, กัด/แทะ สิ่งของ, งับมือ/เท้า, ลากเจ้าของเวลาเดินในสายจูง ฯ
สอนให้นักเรียนสุนัขนอนกรงเป็น(crate-training) และปรับการขับถ่ายให้เป็นที่และเป็นเวลา

ค่าใช้จ่าย 24,000 – 40,000 บาท/คอร์ส/2 เดือน
(ขึ้นอยู่กับอายุ,สายพันธุ์ และพฤติกรรม ไม่รวมอาหาร)
รายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 08-3757-9110

พร้อมบริการอาบน้ำ/เป่าขน และหยอดยาป้องกันเห็บ/หมัด

– บริเวณห้องพักสุนัข ภายในเปิดเครื่องปรับอากาศ(แอร์) เพื่อคลายร้อนให้สุนัข –

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

– Positive Reinforcement & Dog Friendly method & Clicker Training –

เน้นสอนให้นักเรียนสุนัขมีความสุขกับการเรียน พร้อมพาไปทดสอบนอกสถานที่
เริ่มต้นเรียนตั้งแต่ลูกสุนัขอายุ 2.5-3 เดือนขึ้นไป (หรืออย่างน้อยต้องทำวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม)

ผู้ปกครองสามารถเช็คความเคลื่อนไหว และวีดีโอของเด็กๆ ได้ที่
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หลักสูตรทีมเวิร์คTeam Workสุนัขและเจ้าของเรียนร่วมกันเป็นทีม

ไม่จำเป็นต้องฝากสุนัข เจ้าของและสุนัขเรียนด้วยกันกับครูเอก
เน้นการใช้วิธีฝึกแบบ Dog Friendly Method และเสริมด้วย Clicker Training ร่วมทั้งใช้วิธีฝึกแนวอื่นร่วมด้วย
ให้คำแนะนำในการปรับนิสัยที่ไม่ดีของนักเรียนสุนัข เพื่อให้เจ้าของสามารถปรับเองได้ที่บ้าน

เลือกเรียนได้แบบเดี่ยว(private)/คอร์ส/3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 1.5-2 ชม. ปูพื้นฐาน, สอนคำสั่งเบื้องต้น,ให้การบ้านทั้งสุนัขและเจ้าของ
ครั้งที่ 2 & 3 ใช้เวลา 1 ชม./ครั้ง ทบทวนการบ้าน, ทดสอบผลการเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 08-3757-9110
หรือแบบกลุ่ม(นักเรียนสุนัข 3-5 ตัว/group training)
**จัดกลุ่มกันเอง เพื่อมาเข้าคอร์สพร้อมกัน**

TeamWork_Husky_copy

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

นักเรียนประจำ!!! เจ้าของและสมาชิกในครอบครัวคนอื่น เข้าร่วมชั้นเรียนกับสุนัขได้ทุกอาทิตย์ –
(เพื่อให้สุนัขสามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว และเป็นสมาชิกที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเรียนจบ)

ผู้ปกครองสามารถเช็คความเคลื่อนไหว และวีดีโอของเด็กๆ ได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 08-3757-9110
More Information please call 08-3757-9110

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*** PetOasis House เป็นบ้านส่วนบุคคล ขออนุญาตงดเข้าชมสถานที่ รวมทั้งไม่มีการอนุญาตให้เข้าไปในห้องพักสุนัข เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากภายนอก

** พิเศษ!!! สำหรับผู้มีบัญชี Paypal **
สามารถแจ้ง PetOasis ล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจชำระค่าเรียน
เพื่อเลือกใช้บัตรเครดิตผ่านบัญชี Paypal ได้(บวกค่าธรรมเนียม 5%)